Go to Home page
Покана

Фестивал "Български дни в Чикаго"

Уважаеми дами и господа,

Българо-Американска Асоциация – Чикаго, най-учтиво Ви кани да участвувате във Фестивала "Български дни в Чикаго”.

Фестивалът “Български дни в Чикаго – пролет” ще се състои от 1 до 31 май.

Фестивалът “Български дни в Чикаго – есен” ще се състои от 1 до 31 октомври.

Ние се надяваме, че с Вашето участие, Вие ще допринесете за обогатяване на деловата атмосфера на Фестивала и ще затвърдите Вашето престижно присъствие като част от българската общност в Чикаго.


Цветелина Бойновска
Президент на Българо-Американска Асоциация